Vzdělání

Aktuální studium:
3. ročník – Obor Právo
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
https://www.flaw.uniba.sk/studium/student-bc-mgr/studijne-plany-informacne-listy/bakalarsky-studijny-program-pravo-externa-forma/

Absolvovaná studia:
Program Právní specializace – Obor Veřejná správa – MUP Praha – Titul Bc.
https://www.mup.cz/studijni-programy/bakalarske-studium/anotace-predmetu/verejna-sprava-anotace-predmetu/

Program Právní specializace – Obor Právní asistence – VOŠ Most – Titul DiS.
https://www.vos-sosmost.cz/vos/studium/vos_pra2_2018.htm