Specializace

V tomto výpisu je seznam předmětů práva, která mám již za sebou:

Ústavní právo
Občanské právo
Správní právo
Pracovní právo
Právo Evropské unie a mezinárodní právo
Rodinné právo
Obchodní právo
Právo sociálního zabezpečení
Finanční právo
Správní soudnictví
Právo duševního vlastnictví
Hospodářské právo
Právo životního prostředí
Kulturně sociální správa
Správa administrativně politických věcí
Pozemkové právo
Mediální právo