Kontaktujte nás
602 476 447

Poskytované služby

RODINNÉ PRÁVO

– sporný a nesporný rozvod manželství
– vypořádání společného jmění manželů
– problematika výchovy a výživy nezletilých dětí
– vyživovací povinnosti (vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, manželů, vyživovací povinnost otce k neprovdané matce nezletilého dítěte)
– zastupování v řízení před soudy v rodinných věcech

 

OBČANSKÉ PRÁVO

– komplexní právní servis při převodech nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem
– právní asistence týkající se vymáhání pohledávek
– sepis a analýza smluv (smlouvy kupní, darovací, o půjčce, zástavní, nájemní, o nájmu a podnájmu bytů a nebytových prostor)
– právní poradenství v oblasti dědického práva
– zastupování v řízení před soudy ve sporném i nesporném řízení

 

OBCHODNÍ PRÁVO

– sepis a analýza obchodních smluv
– právní servis při vymáhání pohledávek z obchodních závazkových vztahů a směnečných pohledávek
– zastupování před soudy v obchodních věcech

 

SPRÁVNÍ PRÁVO

– zastupování v řízení o přestupcích, a to v silniční dopravě a proti občanskému soužití
– zastupování v řízení před správními orgány (stavebními, živnostenskými a finančními úřady, místními orgány správy sociálního zabezpečení)
– sepis žalob proti nezákonným rozhodnutím a zásahům správních orgánů
– právní poradenství v oblasti správního práva